ყურადღება !

თანამშრომლობისთვის ვიწვევთ საადვოკატო ბიუროებს, სასამართლო საგამოძიებო ორგანოებს, სადაზღვევო კომპანიებს, სამედიცინო დაწესებულებებს და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს.

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა

ცოცხალ პირთა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა
სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა საქმის მასალებითგვამის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა


~ მომსახურება ~

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა
ბიოლოგიური ექსპერტიზა
კრიმინალისტიკური ექსპერტიზა
საინჟინრო ტექნიკური ექსპერტიზა
ფინანსური და საბუღალტრო ექსპერტიზა
დოკუმენტის ტექნიკური და ხელწერის ექსპერტიზა
ავტოტექნიკური ექსპერტიზა
ვიდეო, ფონოსკოპიური ექსპერტიზა
სასაქონლო ექსპერტიზა
სხვა სახის ექსპერტიზა
კონსულტაციური მომსახურება