ყურადღება !

თანამშრომლობისთვის ვიწვევთ საადვოკატო ბიუროებს, სასამართლო საგამოძიებო ორგანოებს, სადაზღვევო კომპანიებს, სამედიცინო დაწესებულებებს და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს.

ჩვენს შესახებ

კომპანიის შესახებ~

დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრი «ვექტორი» დაარსდა 2005 წელს.

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას და მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობისა და საკუთარი წესდების შესაბამისად.

ჩვენი საქმიანობა ეფუძნება კანონიერების, ექსპერტის დამოუკიდებლობის და გამოკვლევის ობიექტურობის პრინციპებს.

ცენტრის სპეციალისტების მიერ გაცემულ დასკვნებს გააჩნიათ მტკიცებულებითი მნიშვნელობის ოფიციალური დოკუმენტის სტატუსი, რომელიც სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ, სისხლის სამართლის და სხვა საქმეებზე ხელს შეუწყობს ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენას.

ჩვენი გუნდი ~

რეზო ველიჯანაშვილი


ავტოტექნიკური, ავტოტრასოლოგიური ექსპერტიდაწვრილებით
სერგო მაისურაძე


ტექნიკური ექსპერტიდაწვრილებით
მამუკა მამალაძე


სასაქონლო ექსპერტიდაწვრილებით
ბესიკ დიაკონიძე


სასაქონლო ექსპერტიდაწვრილებით
ლელა ხუციშვილი


ექსპერტ–ბიოლოგიდაწვრილებით
კახაბერ ერისთავი


სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიდაწვრილებით
თეა ჯანდიერი


ფინანსური მენეჯერიდაწვრილებით
ალექსანდრე გეჯაძე


ცენტრის დირექტორიდაწვრილებით
ნუკრი ჯორბენაძე


პათოლოგანატომიდაწვრილებით
დავით ჩაგუნავა


ექსპერტ-ბალისტიდაწვრილებით
თენგიზ მუსელიანი


ენერგეტიკული ექსპერტიდაწვრილებით
ალექსანდრე მუსხელაძე


კალიგრაფიის ექსპერტიდაწვრილებით
ნათელა დაშნელი


გრაფიკული ექსპერტიდაწვრილებით
მარიკა ტოკლიკიშვილი


ექსპერტ-ფონოსკოპისტიდაწვრილებით
ლელა ქოჩეჩაშვილი


ექსპერტ-ქიმიკოსიდაწვრილებით
მარინა ხარატიშვილი


მენეჯერიდაწვრილებით