ყურადღება !

თანამშრომლობისთვის ვიწვევთ საადვოკატო ბიუროებს, სასამართლო საგამოძიებო ორგანოებს, სადაზღვევო კომპანიებს, სამედიცინო დაწესებულებებს და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებს.

ჩვენს შესახებ

კომპანიის შესახებ~

დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრი «ვექტორი» დაარსდა 2005 წელს.

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას და მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობისა და საკუთარი წესდების შესაბამისად.

ჩვენი საქმიანობა ეფუძნება კანონიერების, ექსპერტის დამოუკიდებლობის და გამოკვლევის ობიექტურობის პრინციპებს.

ცენტრის სპეციალისტების მიერ გაცემულ დასკვნებს გააჩნიათ მტკიცებულებითი მნიშვნელობის ოფიციალური დოკუმენტის სტატუსი, რომელიც სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ, სისხლის სამართლის და სხვა საქმეებზე ხელს შეუწყობს ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენას.

ჩვენი გუნდი ~

მამუკა მამალაძე


სასაქონლო ექსპერტი



დაწვრილებით
სერგო მაისურაძე


ტექნიკური ექსპერტი



დაწვრილებით
ბესიკ დიაკონიძე


სასაქონლო ექსპერტი



დაწვრილებით
ლელა ხუციშვილი


ექსპერტ–ბიოლოგი



დაწვრილებით
კახაბერ ერისთავი


სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი



დაწვრილებით
თეა ჯანდიერი


ფინანსური მენეჯერი



დაწვრილებით
ალექსანდრე გეჯაძე


ცენტრის დირექტორი



დაწვრილებით
ნუკრი ჯორბენაძე


პათოლოგანატომი



დაწვრილებით
დავით ჩაგუნავა


ექსპერტ-ბალისტი



დაწვრილებით
თენგიზ მუსელიანი


ენერგეტიკული ექსპერტი



დაწვრილებით
ალექსანდრე მუსხელაძე


კალიგრაფიის ექსპერტი



დაწვრილებით
ნათელა დაშნელი


გრაფიკული ექსპერტი



დაწვრილებით
რეზო ველიჯანაშვილი


ავტოტექნიკური, ავტოტრასოლოგიური ექსპერტი



დაწვრილებით
მარიკა ტოკლიკიშვილი


ექსპერტ-ფონოსკოპისტი



დაწვრილებით
ლელა ქოჩეჩაშვილი


ექსპერტ-ქიმიკოსი



დაწვრილებით
მარინა ხარატიშვილი


მენეჯერი



დაწვრილებით